ESPERANTO ARIEGE

Pour apprendre l'espéranto & + ... (Lernado)


 

Cours hebdomadaires en Ariège :
- lundi à Mirepoix (E.I.S.E.) de 14 h 30 à 16 h 00 - contacter Georges 04 68 60 54 17 ;
- mardi à Pamiers, suivant la demande - contacter René 05 61 67 44 79 ;
- mercredi à Laroque d'Olmes (M.J.C.) de 14 h 30 à 16h 00 - contacter Monique 05 61 01 01 65 ;
- vendredi à Foix (Léo Lagrange) de 17 h 00 à 20 h 30 - contacter Alain 06 63 64 34 05 ;
- samedi à Verniolle (ancienne Mairie) un ou deux samedis par mois de 14 h 00 à 16 h 00 - contacter Edwige 05 61 68 04 48.

-------------------------------

En stage de plusieurs jours :

Loga programo en la franca Esperanto-kastelo Greziljono

aprilo-13/21: Printempa kursa semajno: Mondvojaĝantoj kun Mireille kaj Miguel (Kubo), intensivaj kursoj kun kaj Szofia (ILEI) kaj Christophe, KER-ekzamenoj 3-gradoj. Informoj en gresillon.org/printempo

Somera programo kun 4 laŭtemaj semajnoj. Resumo interrete: gresillon.org/somero

julio-21/28: Art-amatora semajno kun teatro, muziko, dancoj, kantoj, korpomovoj kaj intensaj kursoj. Informoj interrete: gresillon.org/s1

julio-28/aŭgusto-04: Alternativa semajno kun verd-politika seminario kaj E-kursoj; por vegetaranoj, verduloj, ekologio-ekonomiko-alternativuloj, naturistoj kaj tendumantoj. Informoj interrete: gresillon.org/s2

aŭgusto-04/11: Turisma kultura semajno, kursoj de franca lingvo kaj Esperanto antaù­tagmeze, ekskursoj al reĝaj kasteloj ĉe rivero Luaro posttagmeze. Informoj interrete: gresillon.org/s3

aùgusto-11/20: Pupteatra festivalo por infanoj, junuloj, familioj. Farado de manpupoj kaj vesperaj spektakloj kun Christoph Frank. Muziko, gitaro, sporto, ludoj kaj E-kursoj. Informoj interrete: gresillon.org/s4

Kontaktoj: kastelo@gresillon.org, +33-241 89 10 34, www.gresillon.org

Adreso: Gresillon, 49150 SAINT MARTIN D'ARCE, France
Jara agendo: gresillon.org/agendo

---------------
Par l'Internet :

- <http://ikurso.esperanto-jeunes.org/>

- <http://fr.lernu.net/>

- <http://www.esperanto-gacond.ch/>

- <http://esperantic.org/eo/>
- <http://esperantic.org/en/>

<http://esperanto.cri.cn/>

Une liste de sites intéressants en espéranto :
http://www.eventoj.hu/ligoj.htm